15 listopada 2015

Wymagania egzaminacyjne – senior, powyżej 14 lat

10 Kyu – pomarańczowy pas (minimum 2 miesiące treningu)

 1. Fudo – dachi (sizentai)
 2. Seiken morote chudan tsuki
 3. Seiken chudan tsuki
 4. Seiken jodan tsuki
 5. Seiken gedan tsuki
 6. Zenkutsu – dachi gedan barai
 7. ZD. z kake wake uke:  jodan mae keage
 8. Heiko – dachi: jodan hiza geri
 9. Heiko – dachi: kin geri
 10. Uraken ganmen uchi
 11. Seiken ago uchi
 12. Seiken chudan mawashi tsuki
 13. Seiken shita tsuki
 14. Seiken gedan barai
 15. Seiken jodan uke
 16. Pompki: 10, 9 kyu 20, 8 kyu 25, 7 kyu 30, 6-5 kyu 40, 3-4 kyu 50, 2-1 kyu 60, 1 dan 70, 2 dan 80
 17. Brzuszki: 10,9 kyu  40, 8-7 kyu 50, 5-4-3 kyu 60, 2-1 kyu 70, 1 dan 80, 2 dan 90
 18. Teoria
9 kyu  – pomarańczowy pas z niebieskim pagonem (min. 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Sanchin dachi
 2. ZD. oi tsuki – 3 kroki, mawate
 3. ZD. gyaku tsuki – 3 kroki, mawate
 4. ZD. gedan barai ­– 3 kroki, mawate
 5. Seiken tate tsuki
 6. Chudan soto uke
 7. Chudan mae geri
 8. Gedan mawashi geri
 9. Kata: Taikyoku 1, 2
 10. W siadzie w rozkroku skłon głową do podłogi
 11. Teoria
8 kyu – niebieski pas (min. 3 kolejne miesiące treningu)

1.    Kokutsu dachi

2.    Kiba dachi

3.    Sanbon chudan tsuki

4.    Jun tsuki

5.    Shuto sakotsu uchi

6.    Shuto uchi komi

7.    Chudan uchi uke

8.    Heiko – dach: yoko keage

9.    Kansetsu geri

10.  Kokutsu – dachi: uchi uke – 3 kroki, mawate

11.  ZD. mae keage – 3 kroki, mawate

12.   Kata: Taikyoku 3, Sokugi 1

13.  Skok przez pas: 8-7 kyu  5, 6-5 kyu 8, 4 kyu 10, 3 kyu 12, 2 kyu 14, 1 kyu 16, 1 Dan 20, 2 Dan 22        (1 i 2 Dan do wyboru skok przez kij 10)

14.  Teoria

7 kyu – niebieski pas z żółtym pagonem (min. 3 kolejne miesiące treningu)

1.    Sanbon chudan, jodan, gedan tsuki

2.    Tettsui oroshi ganmen uchi

3.    Tettsui kome kami uchi

4.    Tetsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

5.    Shuto mawashi uke

6.    Shuto ganmen uchi

7.    Shuto hizo uchi

8.    Seiken jodan juji uke

9.    Morote uchi uke

10.              ZD: mawashi soto keage

11.              ZD: mawashi uchi keage

12.              Chudan mawashi geri

13.              Chudan yoko geri

14.              Jodan mae geri

15.              Stanie na rekach przy drabinkach

15.              Kokutsu – dachi: shuto mawashi uke  – 3 kroki, mawate

16.              Kata: Pinian 1, Sokugi 2

17.              Teoria

6 kyu – żółty pas (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)

1.    Yama tsuki – chudan, jodan

2.    Uraken sayu uchi

3.    Uraken jodan mawashi uchi

4.    Uraken ganmen oroshi uchi

5.    Uraken yoko uchi

6.    Shuto jodan uchi uchi

7.    Jodan hiji  ate

8.    Seiken uchi uke – gedan barai

9.        Ushiro geri chudan (bez obrotu)

10.    Jodan haisoku mawashi geri

11.    Osai uke

12.    20 pozycji: 1. Haisoku dachi, 2. Musubi dachi, 3. Heiko dachi, 4. Fudo dachi – sizentai – sotohachi ji dachi, 5. Yoi dachi, 6. Uchihachi ji dachi, 7. Hidari sanchin dachi, 8. Moro ashi dachi, 9. Kumite dachi, 10. Soshin dachi, 11. Fuko ashi dachi, 12. Zenkutsu dachi, 13. Kiba dachi yon ju go, 14. Shiko dachi, 15. Kokutsu dachi, 16. Neko ashi dachi, 17. Sagi ashi dachi, 18. Tsuru ashi dachi, 19. Kake dachi, 20. Kosa dachi.

13.    Kata: Pinian 2, Sokugi 3

14.    Krokodylki

15.    Kumite 10 x 2 min

16.    Teoria

5 kyu – żółty pas z zielonym pagonem (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)

1.    Jodan age hiji ate

2.    Mae mawashi uke

3.    Shotei jodan uke

4.    Age jodan tsuki

5.    Uraken hizo uchi

6.    Haito uchi uke

7.    Chudan chusoku mawashi geri

8.    Uchi mawashi geri

9.        Kumite dachi: ushiro geri – obrót z miejsca

10.    Kumite dachi: ushiro geri – przekrok z obrotem

11.    Kumite dachi: ushiro geri – poprzez zakrok

12.    Kumite dachi: zenshin

13.    ZD. 45 gedan barai, gyaku tsuki:  shotei gedan barai – jodan shuto kake uke – gyaku tsuki

14.    Kata: Pinan 3, Sanchin

15.    Kumite 15 x 2 min.

16.    Teoria

4 kyu – zielony pas (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)1.    Ura mawashi geri

2.    Jodan yoko geri

3.    Soto oroshi geri

4.    Uchi oroshi geri

5.    Jodan chusoku mawashi geri

6.    Jodan ushiro geri

7.    Ushiro mawashi geri

8.    Heiko d. – mae tobi geri

9.    IDO GEIKO, ZD: oi tsuki ura, 3 x na stronę mae keage, ura mae geri

10.    ZD podwójne oi chudan tsuki, gyaku jodan tsuki, oi, gyaku chudan tsuki

11.    Do przodu ZD jodan uke, do tyłu kokutsu d. soto uke, do przodu kiba d. gedan b, w bok ZD uchi uke

12.    Sanchin d: shuto 5 razy: shuto ganmen uchi, sakotsu uchi, uchi komi, jodan uchi uchi, hizo uchi.

13.    Kata: Pinan 4, Tekki 1

14.    Kata do wyboru bez tempa

15.    Mae tobi geri w piłeczkę

16.    Chodzenie na szerokość sali – walka z cieniem

17.    Gohon geri

18.    Teoria

19.    Kumite 20 x 2 min.

3 kyu – zielony pas z brązowym pagonem   (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

1.    Mawashi tobi geri

2.    IDO GEIKO: ZD mae geri – oi tsuki, yoko geri –jun tsuki – kiba d.,  ushiho geri – tetsui yoko uchi

3.    ZD jodan uke – jodan gyaku tsuki, ZD soto uke-chudan gyaku tsuki, kokutsu d. uchi uke-chudan gyaku  tsuki, kiba d. 45st gedan b. – gedan gyaku tsuki,  mawate kokutsu d. shuto mawashi uke – morote tsuki kiai

4.    Kiba dachi 45st jun tsuki w jedną i drugą stronę, chudan tsuki

5.    Sanchin d. chudan gyaku tsuki, uchi uke, uraken ganmen, jodan hiji ate, tetsui yoko

6.    Kata do wyboru bez tempa

7.    Kata: Pinan 5, Geksai 1, Taikyoku Ura 1, 2, 3

8.    Teoria

9.    Kumite 22 x 2 min

2 kyu – brązowy pas  (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

1.    IDO GEIKO, ZD: jednoczesne jodan uke i gedan barai – morote jodan tsuki

2.    ZD: Jednoczesne uchi uke i gedan barai – yama tsuki

3.    Kiba d. 45st yoko geri z uraken yoko uchi i jun tsuki

4.    Kokutsu d. shuto mawashi uke, osai uke, chudan yohon nukite, oi joden kake uke i gyaku jodan tsuki

5.    Zwis tyłem na drabinkach – nogi w poziomie 30 s.

6.    Kata do wyboru bez tempa

7.    Kata: Tsuki no kata, Yantsu, Gekisai 2

8.    Teoria

9.    Kumite 25 x 2 min

1 kyu – brązowy pas z czarnym pagonem  (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

1.    IDO GEIKO Kiba d. 45st gedan barai, jodan hiji ate, uraken ganmen, gedan barai i gyaku tsuki

2.    Kiba d. 45st 6 x oi hiji: chudan hiji ate, chudan mae hiji ate, jodan mae hiji ade, jodan age hiji ate, oroshi hiji ate, ushiro hiji ate

3.    ZD 4 gyaku bloki i oi tsuki: jodan uke, Soto uke, uchi uke, mawate gedan barai oi tsuki kiai

4.    Mae, yoko, ushiro ukemi

5.    Podcięcia: o-soto-gari, de-ashi-barai

6.    Kata do wyboru bez tempa

7.    Kata: Gekisai 3, Tekki 2, Pinan Ura 1

8.    Teoria

9.    Kumite 28 x 2 min

1 DAN (Sho-Dan)– czarny pas z jednym złotym pagonem (min. 1 rok kolejnych treningów)

1.    Yoko tobi geri

2.    IDO GEIKO: ZD 5 technik x3 (podwójne bloki)

3.    Sanchin d. 8 bloków shuto

4.    Kiba d. 45st. URA jun tsuki w jedną i drugą stronę i chudan tsuki

5.    ZD  4 kroki po 5 ruchów: jodan uke-gyaku tsuki, Ura mae geri, jodan uke- gyaku tsuki …

6.    Kata do wyboru bez tempa

7.    Kata: Pinan 2, 3, 4, 5 ura, Saifa

8.    Podciąganie się na drążku podchwytem 10x

9.    Tamashiwari

10.    Teoria

11.    Kumite 30 x 2 min.

2 DAN (Ni-Dan) – czarny pas z dwoma złotymi pagonami (min. 2 lata kolejnych treningów)

1.    Ushiro mawashi tobi geri

2.    IDO GEIKO: ZD w miejscu oi jodan uke, gedan barai, ura mae geri, oi jodan uke, gedan barai, gyaku chudan tsuki , 2 ruch Soto uke, 3 ruch uchi uke.

3.    Hidari kumite dachi 6 kopnięć jedną nogą: uchi mawashi keage, mae geri, gedan mawashi geri, jodan mawashi geri, soto mawashi keage, yoko geri

4.    Hidari kumite dachi, 7 technik: oi tsuki, gyaku tsuki, oi oroshi tsuki, gyaku shita tsuki, gyaku oroshi tsuki, gyaku mawashi geri (do przodu) gyaku hiza geri

5.    Kata do wyboru bez tempa

6.    Kata: Seienchin, Garyu, Tekki 3, Bassai

7.    Podciąganie się na drążku nadchwytem 10x

8.    Tamashiwari

9.    Bardzo dobra znajomość przepisów sędziowskich IKO i PZK

10.    Teoria

11.    Kumite 35 x 2 min.