1 czerwca 2023

Wymagania egzminacyjne – junior, do 14 lat

10,1 kyu – pomarańczowy pas z jedną czerwoną belką

1.        Fudo – dachi

2.        Seiken morote chudan tsuki

3.        Seiken chudan tsuki

4.        Seiken jodan tsuki

5.        Seiken gedan tsuki

6.        Kake wake uke (morote gedan barai)

7.        Zenkutsu – dachi

8.        Zenkutsu – dachi: jodan mae keage

9.        Chudan hiza geri

10.    Kin geri

11.    Uraken ganmen uchi

12.    Seiken ago uchi

13.    Seiken chudan mawashi tsuki

14.    Seiken shita tsuki

15.    Skip A w miejscu – klaśnięcia pod kolanami 70x

16.    Pompki na dłoniach i na kolanach 10x

17.    Brzuszki 30x

18.    Teoria

10,2 kyu – pomarańczowy pas z dwiema czerwonymi belkami

1.        Heiko – dachi

2.        Kumite – dachi

3.        Seiken gedan barai

4.        Jodan hiza geri

5.        Gedan mawashi geri

6.        Mostek z leżenia tyłem

7.        Pompki na pięściach i na kolanach 10x

8.        Brzuszki 40x

9.        Teoria

10,3 kyu – pomarańczowy pas z trzema czerwonymi belkami

1.    Zenkutsu – dachi, gedan barai

2.    Chudan mae geri

3.    Poruszanie się w przód w kumite – dachi: oi tsuki

4.    Stanie równoważne na jednej nodze – tzw. samolot, mokuso 10 sek.

5.    Pompki na pięściach i na kolanach 15x

6.    Brzuszki 40x

7.    Teoria

9,1 kyu – pomarańczowy pas z jedną czerwoną belką i jedną niebieską belką

1.      Haisoku – dachi

2.      Seiken jodan uke

3.      Poruszanie się w przód w kumite – dachi: oi tsuki + gyaku tsuki

4.      Leżenie przodem, chwyt rękami za stopy – kołyska

5.      Pompki 20x

6.      Brzuszki 50x

7.      Teoria

9,2 kyu – pomarańczowy pas z dwiema czerwonymi belkami i jedną niebieską belką

1.    Musubi – dachi

2.    Seiken soto uke

3.    Poruszanie się w przód w kumite – dachi: gyaku hiza geri

4.    Poruszanie się w przód w zenkutsu – dachi: oi tsuki

5.    W siadzie w rozkroku skłon głową do podłogi

6.    Pompki 20

7.    Brzuszki 50

8.    Teoria

9,3 kyu – pomarańczowy pas z trzema czerwonymi belkami i jedną niebieską belką

1.        Neko ashi – dachi

2.        Seiken uchi uke

3.        Poruszanie się w przód w kumite – dachi: gyaku gedan mawashi geri

4.        Poruszanie się w przód w zenkutsu – dachi: gyaku tsuki

5.        Przysiady z partnerem na całych stopach – plecami do siebie, ręce splecione pod łokcie

6.        Pompki 20

7.        Brzuszki 50

8.        Teoria

8,1 kyu – niebieski pas z jedną czerwoną belką

1.      Moro ashi – dachi

2.      Seiken juji uke jodan i gedan

3.      Shuto sakotsu uchi

4.      Soto mawashi keage

5.      Poruszanie się w przód w kumite – dachi: gyaku mae geri

6.      Trzy kroki w przód w zenkutsu dachi: oi tsuki, mawate

7.      Przerzut bokiem – „gwiazda”

8.      Pompki 25

9.      Brzuszki 55

10.  Teoria

8,2 kyu – niebieski pas z dwiema czerwonymi belkami

1.      Kokutsu – dachi

2.      Shuto sakotsu uchi komi

3.      Uchi mawashi keage

4.      Jodan mae geri

5.      Trzy kroki w przód w zenkutsu dachi: gyaku tsuki, mawate

6.      Podpór tyłem – wymachy naprzemian prawa ręka + lewa noga i lewa ręka + prawa noga 10x

7.      Pompki 25

8.      Brzuszki 55

9.      Teoria

8,3 kyu – niebieski pas z trzema czerwonymi belkami

1.      Sanchin – dachi

2.      Jun tsuki

3.      Shuto ganmen uchi

4.      Yoko keage

5.      Trzy kroki w przód w zenkutsu dachi: seiken gedan barai, mawate

6.      Przejście z leżenia przodem do leżenia tyłem – pomiędzy rękoma opartymi na podłodze

7.      Pompki 25

8.      Brzuszki 55

9.      Teoria

7,1 kyu – niebieski pas z  jedną czerwoną belką i jedną żółtą belką

1.      Kiba – dachi

2.      Sanbon chudan tsuki

3.      Uraken hizo uchi

4.      Chudan mawashi geri

5.      Trzy kroki w przód w zenkutsu dachi: Seiken jodan uke

6.      Szpagat zwykły – sznurek

7.      Pompki 30

8.      Brzuszki 60

9.      Taikyoku 1

10.  Teoria

 

7,2 kyu – niebieski pas z  dwiema czerwonymi belkami i jedną żółtą belką

1.      Tsuru ashi – dachi

2.      Sanbon chudan, jodan, gedan tsuki

3.      Uraken yoko uchi

4.      Kansetsu geri

5.      Trzy kroki w przód w zenkutsu dachi: jodan mae keage, mawate

6.      W przysiadzie, dłonie na podłodze, łokcie wewnątrz kolan – stanie równoważne 10 sek.

7.      Pompki 30

8.      Brzuszki 60

9.      Taikyoku 2

10.  Teoria

7,3 kyu – niebieski pas z  trzema czerwonymi belkami i jedną żółtą belką

1.      Kake – dachi

2.      Uraken sayu uchi

3.      Jodan mawashi geri

4.      Z przysiadu skok przez partnera klęczącego na kolanach 10x

5.      Pompki 30

6.      Brzuszki 60

7.      Sokugi 1

8.      Teoria

6,1 kyu – żółty pas z  jedną czerwoną belką

1.      Shiko – dachi

2.      Uraken jodan mawashi uchi

3.      Chudan yoko geri

4.      Stanie na rękach przy drabinkach 10 sek.

5.      Pompki 35

6.      Brzuszki 65

7.      Sokugi 2

8.      Kumite 4 x 1 min.

9.      Teoria

 

6,2 kyu – żółty pas z  dwiema czerwonymi belkami

1.      Soshin – dachi

2.      Shuto mawashi uke

3.      Jodan uchi mawashi geri

4.      Podpór przodem na seiken – dwa pełne obroty, przejścia na seiken w prawo i w lewo

5.      Pompki 35

6.      Brzuszki 65

7.      Sokugi 3

8.      Kumite 6 x 1 min.

9.      Teoria

 

6,3 kyu – żółty pas z trzema czerwonymi belkami

1.      Kosa – dachi

2.      Jodan hiji ate

3.      Shuto jodan uchi uchi

4.      Chudan ushiro geri (bez obrotu)

5.      W przysiadzie skok przez pas trzymany w jednej ręce 20x

6.      Pompki 35

7.      Brzuszki 65

8.      Pinan 1

9.      Kumite 8 x 1 min.

10.  Teoria

 

5,1 kyu – żółty pas z  jedną czerwoną belką i jedną zieloną belką

1.      Zenshin

2.      Morote uchi uke

3.      Yama tsuki – chudan, jodan

4.      Tetsui yoko uchi jodan

5.      Chudan ushiro geri (z obrotem)

6.      Skok przez pas 8x

7.      Pompki 40

8.      Brzuszki 65

9.      Pinan 2

10.  Kumite 10 x 1 min.

11.  Teoria

 

5,2 kyu – żółty pas z  dwiema czerwonymi belkami i jedną zieloną belką

1.      Walka z cieniem w miejscu

2.      Mae mawashi uke

3.      Uraken ganmen oroshi uchi

4.      Podwójne jodan mawashi geri

5.      Na seiken przodem do drabinek wyjście nogami po drabinach do stania na seiken 10 sek.

6.      Pompki 40

7.      Brzuszki 65

8.      Pinan 3

9.      Kumite 12 x 1 min.

10.  Teoria

 

5,3 kyu – żółty pas z trzema czerwonymi belkami i jedną zieloną belką

1.      Walka z cieniem na długość sali

2.      Uchi uke – gedan barai

3.      Jodan age hiji ate

4.      Mae tobi geri

5.      Podpór przodem nisko na seiken skok przez pas ułożony na podłodze 5x

6.      Pompki 40

7.      Brzuszki 65

8.      Sanchin kata

9.      Kumite 15 x 1 min.

10.  Teoria

 

4,1 kyu – zielony pas z czerwoną belką (ukończone 13 lat, egzamin z seniorami)

1.      Jodan yoko geri

2.      Chudan chusoku mawashi geri

3.      ZD. 45 gedan barai, gyaku tsuki: shotei gedan barai – jodan shuto kake uke – gyaku tsuki

4.      Poruszanie się w ZD. jodan uke, Soto uke, uchi uke, mawate, gedan barai

5.      Poruszanie się w ZD. ura oi tsuki

6.      Z leżenia tyłem wychwyt z rąk w przód do stania – sprężynka

7.      Pompki 45

8.      Brzuszki 70

9.     Tekki 1

10.  Kumite 20 x 1 min.

11.  Teoria