Nowi instruktorzy w Klubie

W dniach 9 – 14 maja 2021r., w Lublinie, sensei Anna Szustakowska i sensei Agata Choińska-Woźniak uczestniczyły w kursie  na  Instruktora Sportu Karate, którego organizatorem był Polski Związek Karate. Szkolenie obejmowało 16 godzin wykładów i 23 godziny zajęć praktycznych:  kihon, ido-geiko, nowe wersje kata, ćwiczenia ogólnorozwojowe, różne formy rozgrzewki i zabaw z myślą o uczeniu najmłodszych adeptów sztuki kyokushin karate.

Szkolenie zakończył egzamin, przeprowadzony przez Prezesa PZK shihan Macieja Sokołowskiego i Sekretarza Generalnego PZK shihan Jacka Czerńca, który sensei Ania i sensei Agatka zakończyły z wynikiem pozytywnym i tym samym stały się pełnoprawnymi instruktorami w Krośnieńskim Klubie Kyokushin Karate.

mgr Anna Szustakowska – karate trenuje 7 lat, wykonuje zawód radcy prawnego.

mgr Agata Choińska-Woźniak – karate trenuje 11 lat, zajmuje kierownicze stanowisko w firmie produkcyjnej.

W tym samym czasie odbywał się kurs na Trenera II klasy,  który sensei Marek Sawczuk ukończył z wynikiem pozytywnym.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM!!!

www.krosno.pl

www.terazkrosno.pl